Dzierżawa jeziora – jak wydzierżawić, koszt – 2019

Dzierżawienie jezior to dla większości pasjonatów wędkarstwa temat rzeka. Dla jednych jest to całkiem opłacalny biznes. Z kolei inni narzekają na stosunkowo wysokie stawki, chcąc jednocześnie ograniczyć swoją działalność. Na czym zatem polega dzierżawa jeziora i jakie koszty musi ponieść dzierżawca?

Jak wydzierżawić jezioro?

Osoba chcąca wydzierżawić dane jezioro, powinna złożyć odpowiedni wniosek do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, obejmującego swoją pieczą dany zbiornik wodny. We wniosku tym powinny znajdować się następujące informacje:

  • lokalizację gruntu, o którego dzierżawę wnioskuje Wnioskodawca, z jednoczesnym oznaczeniem danej nieruchomości wg. zasad ewidencji gruntów, informacja ta powinna być przedstawiona na dołączonym fragmencie mapy,
  • powierzchnię jeziora, którą dzierżawca chciałby wydzierżawić,
  • jasno zdefiniowany cel dzierżawy, który ma być związany z danym jeziorem (rekreacja, rolnictwo itd.),
  • czas, w ramach którego Wnioskodawca chce wydzierżawić dany teren,
  • podanie dokładnych danych Wnioskodawcy, w tym danych teleadresowych i kontaktowych.

Osoba starająca się o dzierżawę, powinna złożyć wraz ze wspomnianym wnioskiem kilka dodatkowych dokumentów, wśród których najważniejsze, to:

  • mapa ewidencji gruntów, na której będzie zaznaczona lokalizacja określonego jeziora,
  • mapa wysokościowa, na której zaznaczony będzie obszar, którym zainteresowany jest potencjalny dzierżawca,
  • wypis z rejestru prowadzonej działalności, jeśli dany podmiot chce czerpać zysk z wydzierżawionego obszaru,
  • jeśli dany teren ma być dzierżawiony pod tablice reklamowe, Wnioskodawca powinien określić, jaka będzie ich maksymalna powierzchnia; istotna jest również zgoda właściwego Urzędu Miasta, lub Gminy,
  • jeśli wniosek jest składany w oparciu o zasady pełnomocnictwa, winien być on poparty określonymi dokumentami.

Kosz dzierżawy jeziora

Wydzierżawienie jeziora wiąże się z koniecznością uiszczania stosownych opłat, należnych ich Właścicielowi. Minimalne stawki podawane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, mają charakter wyłącznie lokalny, obowiązujący wyłącznie na danym obszarze. Stawki te najczęściej odnoszone są do równowartości pieniężnej odpowiedniej ilości żyta wyrażanej najczęściej w decytonach (dt), która jest określona dla danej klasy gruntu (w tym przypadku jeziora). W tym celu, bierze się do przeliczeń średnią cenę skupu żyta, którą znaleźć można w „Monitorze Polskim”. Przeliczenia te opierają się na uwzględnieniu cen z okresu pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego.

Oczywiście czynsz za jeziora do dzierżawy nie jest niezmienny, choć istnieje relatywnie mało warunków przemawiających za jego obniżeniem. Wpływ na niego mają np. klęski żywiołowe i inne czynniki, które – niezależnie od podmiotu wynajmującego – wpływają na zmniejszenie dochodów z tytułu dzierżawy.

Podsumowanie

Podsumowując, dzierżawa jeziora może być bardzo opłacalną inwestycją o ile Wnioskodawca ma odpowiednio zaplanowane przychody i zoptymalizowane koszty. Zwłaszcza, że stawki czynszowe są w tym przypadku dość wysokie.

Dzierżawa jeziora – jak wydzierżawić, koszt – 2019
4 (80%) 6 votes

Dodaj komentarz