Pomoc dla producentów świń na wyrównanie utraconych dochodów w związku z ASF

Ciągnik o wartości 100 tys. złotych nie wyjechał z Polski
23 listopada 2020
Łowiccy policjanci odzyskali skradzione ciągniki
25 listopada 2020

Pomoc dla producentów świń na wyrównanie utraconych dochodów w związku z ASF

RIR - Regionalny Portal Rolniczy

Producenci świń, prowadzący działalność rolniczą na obszarze objętym częścią II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE lub zapowietrzonym albo zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, będą mogli ubiegać się o pomoc na wyrównanie utraconych dochodów.

Wnioski o przyznanie pomocy muszą zostać złożone do 1 grudnia 2020 r. do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR na jej stronie internetowej.

Pomoc będzie udzielana na wyrównanie kwoty dochodu uzyskanej przez producenta świń od IV kwartału 2019 r. do III kwartału 2020 r.

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie  szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pomoc-dla-producentow-swin-na-wyrownanie-utraconych-dochodow-w-zwiazku-z-asf