Inicjatywa Carrefour Polska na rzecz polskiego rolnictwa

Szkody powodowane przez ptaki chronione
9 lipca 2020
Silnik diesla i alternatywy do ciągników
10 lipca 2020

Inicjatywa Carrefour Polska na rzecz polskiego rolnictwa

RIR - Regionalny Portal Rolniczy

Inicjatywa ta to wsparcie programu „Spichlerz Zdrowia”, który jest kompleksowym, wieloletnim i wieloetapowym programem rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce południowo-wschodniej. Jego ideą jest wsparcie rozwoju polskiego rolnictwa ekologicznego, w tym przede wszystkim hodowli bydła mięsnego, oraz zatrzymanie zapaści polskiej wsi, a w rezultacie – wzrost dochodowości oraz produktywności małych i średnich gospodarstw rolnych.

Realizacja projektu wpisuje się we Wspólną Politykę Rolną realizowaną przez Unię Europejską, a założenia są zbieżne z założeniami strategii Komisji Europejskiej „Od pola do stołu”, która dotyczy całego łańcucha produkcji żywności i stawia na rolnictwo ekologiczne. Na realizację projektu „Spichlerz Zdrowia” Fundacja Carrefour przekazała Regionalnemu Towarzystwu Rolno-Przemysłowemu „Dolina Strugu” w Błażowej kwotę 195 500 euro, czyli ponad 834 tys. zł.

Program „Spichlerz Zdrowia” skierowany jest do rolników już prowadzących gospodarstwa ekologiczne i tych, którzy są gotowi przejść na rolnictwo ekologiczne, z terenu województw: podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego i potrwa do grudnia 2020.