Apel samorządu rolniczego do Premiera RP o niewszczynanie prac legislacyjnych

Ciągnikiem rolniczym niszczył sprzęty na podwórku
11 listopada 2020
Wpadli na kradzieży kapusty
12 listopada 2020

Apel samorządu rolniczego do Premiera RP o niewszczynanie prac legislacyjnych

RIR - Regionalny Portal Rolniczy

W dniu 6 listopada 2020 r. Zarząd KRIR wystosował do Premiera RP Pana Mateusza Morawieckiego apel o niewszczynanie jakichkolwiek prac legislacyjnych nad ustawami, które mogłyby powodować zmniejszenie produkcji rolnej a przez to zachwiania bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

Polska jak i wiele krajów jest w szczególnie trudnym etapie pandemii wirusa, konsultacje społeczne projektów aktów prawnych są utrudnione. Dodatkowo procedowane ostatnio projekty ustaw budzą ogromne napięcia w społeczeństwie, skutkujące protestami na ulicach. W tych ciężkich czasach kryzysu gospodarczego działania Rządu powinny być skierowane oprócz pierwszoplanowej walki z pandemią, na wspieranie rozwój gospodarki a także jednoczyć społeczeństwo, a nie pogłębiać podziały.

Dlatego też Zarząd KRIR zwrócił się do Pana Premiera o wstrzymanie prac nad zmianami przepisów takich jak np. ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, które mogłyby spowodować zmniejszenie produkcji rolnej i dochodów rolników i branży rolno-spożywczej.

Źródło: http://www.krir.pl/2014-01-03-03-24-03/pozostale/7065-apel-samorzadu-rolniczego-do-premiera-rp-o-niewszczynanie-prac-legislacyjnych