Akt oskarżenia – sprzedaż cukru przemysłowego jako spożywczy

Tony śmieci wysypane na drogę
27 czerwca 2020
Miód ze Wspólnej
28 czerwca 2020

Akt oskarżenia – sprzedaż cukru przemysłowego jako spożywczy

RIR - Regionalny Portal Rolniczy

Prokuratorzy Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecienie16 czerwca 2020 r. skierowali do Sądu Okręgowego w Świdnicy akt oskarżenia przeciwko 20 oskarżonym o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, która dokonywała przestępstw związanych z fikcyjnym przerabianiem tzw. cukru przemysłowego. Prokuratorzy ustalili, że grupa kierowali Grzegorz G., Waldemar S. oraz Krzysztof K.

Zakres zarzutów

Aktem oskarżenia objęto łącznie 20 oskarżonych, którym oprócz działalności w zorganizowanej grupie przestępczej zarzucono popełnienie czynów polegających na: poświadczaniu nieprawdy w dokumentach, wyłudzaniu poświadczenia nieprawdy w decyzjach administracyjnych, sprzedaży cukru przemysłowego uzyskanego w wyniku popełnienia czynu zabronionego, „praniu brudnych pieniędzy”, powoływaniu się na wpływy w instytucjach państwowych.

Sprzedawali cukier przemysłowy jako spożywczy

Podstawę wszczęcia śledztwa w przedmiotowej sprawie stanowiły dokonane przez funkcjonariuszy Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji ustalenia, wskazujące na funkcjonowanie zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej czynów zabronionych związanych ze sprzedażą po preferencyjnych cenach cukru przemysłowego jako cukru spożywczego.