Zielony Ład – polityka wielkich wyzwań

Kontrabanda za milion. Towar ukryty był za belami sianokiszonki
26 września 2020
Wyścigowa laweta. W terenie zabudowanym pędziła 107 km/h. Ładunkiem był dwutonowy ciągnik
28 września 2020

Zielony Ład – polityka wielkich wyzwań

RIR - Regionalny Portal Rolniczy

– Bardzo się cieszę, że sprawa wsparcia dla rolników nabiera bardzo konkretnego wymiaru – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podczas internetowego seminarium AKIS.

Od wczorajszego popołudnia toczą się rozmowy i dyskusje na temat podejścia do rozwoju systemów AKIS w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Debata ta odbywa się w ramach organizowanego przez Komisję Europejską oraz punkt kontaktowy Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa seminarium online pt. „Plany strategiczne WPR: kluczowa rola systemów wiedzy i innowacji w rolnictwie (AKIS) w państwach członkowskich”.

Dzisiaj to międzynarodowe spotkanie oficjalnie otworzył  komisarz Janusz Wojciechowski.

Minister Ardanowski zwrócił uwagę, że współczesne czasy stawiają szczególne wymagania wobec rolników. Nigdy w historii nie były one tak duże.  Wynika to m.in.  zarówno globalizacji, która jest i szansą i wyzwaniem, jak też z różnego rodzaju anomalii pogodowych, klęsk, które nas dotykają. Podniósł także coraz większe wymagania konsumentów.

– Społeczeństwa, które chcą coraz lepiej dbać o środowisko i z ochrony środowiska uczyniły jeden z najważniejszych paradygmatów rozwoju, stanowią kolejne wyzwanie. To wszystko sprawia, że wiedza, którą rolnicy posiadali, wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie, z ojca na syna, ta wiedza już nie wystarcza – powiedział minister Ardanowski.

– Jeżeli pozostawilibyśmy rolników bez skutecznego systemu podnoszenia, zarówno ich kwalifikacji zawodowych, ale również umiejętności radzenia sobie w tym skomplikowanym świecie, w którym żyjemy, to będą mieli ogromne problemy przekładające się nie tylko na ich sytuację materialną, ale również będą mieli problemy psychologiczne, które w szeregu krajach UE są bardzo dostrzegane – dodał szef resortu rolnictwa.

– W moim kraju z polityki wobec wsi i rolnictwa uczyniliśmy jeden z najważniejszych elementów polityki państwa. Może nie we wszystkich krajach tak wysoki priorytet obszarów wiejskich i rolnictwa jest w polityce tak, jak jest to w Polsce – poinformował minister uczestników seminarium.

Zwrócił również uwagę, że w Polsce rolnictwo jest specyficzne. Z jednej strony jest ono naszą szansą, ale nastręcza też wielu problemów. Jest to spuścizna historyczna, która polega również na tym, że mamy bardzo dużo małych gospodarstw, ale również ogromne gospodarstwa, które w części Polski pozostały po czasach komunizmu.

– Chcemy, żeby te mniejsze gospodarstwa również pozostały. Tam jest może szczególnie trudno radzić sobie, żeby na stosunkowo niewielkim areale, przy ograniczonych możliwościach produkcyjnych, prowadzić je efektywnie, żeby dostarczały środków do życia. Chcemy ich jak najwięcej utrzymać – stwierdził minister. Zwrócił jednocześnie uwagę, że rolnictwo to nie jest tylko produkcja żywności.

– Nie wolno sprowadzać rolnika tylko i wyłącznie do wytwórcy jakiś dóbr poszukiwanych przez konsumentów. To są ludzie, którzy mają swoje aspiracje, swoje marzenia życiowe. Chcą i mają do tego absolutnie prawo, by realizować się pod każdym względem, a nie tylko być dobrym rolnikiem – podkreślił minister rolnictwa  i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Według ministra rolnikom potrzebne jest wsparcie. Wsparcie na co dzień, nie tylko na poziomie edukacji, ale wsparcie nieustające.

– Dlatego AKIS, jako system łączący różne instytucje, które mogą wesprzeć rolników jest czymś naprawdę bardzo wartościowym – stwierdził minister.