Uwaga producenci i przedsiębiorcy wyrabiający wino

Czy pandemia nauczyła nas szanować jedzenie?
23 października 2020
Policjanci ratowali inwentarz z płonącej obory
26 października 2020

Uwaga producenci i przedsiębiorcy wyrabiający wino

RIR - Regionalny Portal Rolniczy

W dniu 30 października 2020 r. upływa termin składania w KOWR deklaracji dotyczących rynku wina.

Producenci wpisani do ewidencji na rok gospodarczy 2020/2021 zobowiązani są do złożenia Deklaracji o szacowanej ilości winogron lub moszczu winogronowego, które będą wykorzystane do wyrobu wina w danym roku gospodarczym – Załącznik Nr 3.

Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami
i organizacji rynku wina zobowiązani są do złożenia Deklaracji o szacowanej ilości win, winogron lub moszczu winogronowego, które będą dostarczone do przedsiębiorcy,
oraz o szacowanej ilości ich wykorzystania w danym roku gospodarczym
 – Załącznik Nr 9.

Wzory formularzy deklaracji, o których mowa powyżej określone zostały Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji w zakresie zbioru winogron oraz wyrobu, rozlewu i wprowadzania do obrotu wyrobów winiarskich (Dz. U. z 2017 r., poz. 1968) – dostępne na stronie internetowej KOWR: https://www.kowr.gov.pl/interwencja/wino/deklaracje-skladane-przez-uczestnikow-rynku-wina.

Deklaracje można złożyć osobiście w Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, wysłać za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego na adres
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa lub elektronicznie poprzez portal e-PUAP.

Źródło :

https://www.kowr.gov.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/uwaga-przedsiebiorcy-i-producenci-wyrabiajacy-wino