Specjalne oznakowanie opakowań owoców i warzyw

Ciągnik John Deere o wartości 190 tys. złotych nie wyjechał z Polski
23 grudnia 2020
Komputer dla dziecka z rodziny rolniczej
28 grudnia 2020

Specjalne oznakowanie opakowań owoców i warzyw

RIR - Regionalny Portal Rolniczy

Wojewódzki Inspektor może zezwolić handlowcom owocami i warzywami na stosowanie specjalnego wzoru oznakowania opakowań.

Stosowanie wzoru specjalnego oznakowania opakowań daje handlowcom możliwość eksportu świeżych owoców i warzyw do krajów trzecich bez konieczności wystawiania przez WIJHARS Świadectwa zgodności z normami handlowymi Unii Europejskiej dla świeżych owoców i warzyw.
Zezwolenie na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej.
Handlowcy posiadający zezwolenie na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw:

  • zobowiązani są do informowania Wojewódzkiego Inspektora o zamiarze wywozu do krajów trzecich każdej partii świeżych owoców i warzyw opatrzonych wzorem specjalnego oznakowania,
  • uprawnieni są do eksportu świeżych owoców i warzyw oznakowanych wzorem, na podstawie numeru decyzji, bez konieczności otrzymania Świadectwa zgodności z normami handlowymi Unii Europejskiej dla świeżych owoców i warzyw,
  • podlegają kontrolom wyrywkowym w miejscu prowadzenia działalności oraz kontrolom wyrywkowym na etapie eksportu.

Szczegółowe wymagania jakie muszą spełniać handlowcy aby uzyskać zezwolenie na korzystanie ze wzoru specjalnego oznakowania opakowań owoców i warzyw znajdują się w zakładce Owoce i warzywa/Specjalne oznakowania opakowań.
 

Wszystkich handlowców a w szczególności eksporterów zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat specjalnego oznakowania opakowań:
https://www.gov.pl/web/ijhars/specjalne-oznakowania-opakowan