Podejrzenie zmowy cenowej na rynku jabłek przemysłowych

Niższe dopłaty do nasion kwalifikowanych za 2020 r.
16 listopada 2020
Wzmocnienie rodzinnych gospodarstw rolnych
17 listopada 2020

Podejrzenie zmowy cenowej na rynku jabłek przemysłowych

RIR - Regionalny Portal Rolniczy

W związku z wnioskiem Świętokrzyskiej Izby Rolniczej dotyczącym podejrzenia wystąpienia spekulacji i zmowy cenowej przy skupie jabłek do przetwórstwa – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 3 listopada 2020 r. przekazało sprawę według właściwości do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z prośbą o rozważenie stosownych działań w celu zbadania ewentualnego wystąpienia zmowy cenowej w odniesieniu do rynku jabłek.

Źródło: http://www.krir.pl/2014-01-03-03-24-03/produkcja-roslinna/7071-podejrzenie-zmowy-cenowej-na-rynku-jablek-przemyslowych