Parlament wzywa do lepszej ochrony pracowników sezonowych

Czy produkowana żywność jest zdrowa?
1 lipca 2020
Przejażdżka, która mogła zakończyć się tragedią. Na wozie małe dzieci
2 lipca 2020

Parlament wzywa do lepszej ochrony pracowników sezonowych

RIR - Regionalny Portal Rolniczy

Według Parlamentu, potrzeba więcej działań w celu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i warunków pracy pracowników transgranicznych i sezonowych.

19 czerwca, Parlament przyjął rezolucję w sprawie sytuacji pracowników transgranicznych i sezonowych w kontekście kryzysu koronawirusowego oraz później, poruszającą takie kwestie jak mobilność, niepewne warunki pracy i brak środków bezpieczeństwa. Posłowie wzywają do lepszej ochrony i do równych praw pracowniczych i socjalnych dla wszystkich pracowników.

Inspektorzy pracy wielokrotnie zgłaszali przypadki naruszenia praw w kwestii czasu pracy, warunków życia, standardów bezpieczeństwa i higieny pracy, choć zgodnie z prawem UE pracownicy mobilni muszą być traktowani tak samo jak pracownicy krajowi.

Parlament chce właściwego wdrożenia istniejących przepisów UE i lepszej koordynacji między państwami członkowskimi, aby zapewnić równe traktowanie i ochronę pracowników transgranicznych i sezonowych, w tym:

  • Ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i uczciwych warunków pracy pracowników, w tym godnych warunków mieszkaniowych, które należy oddzielić od ich wynagrodzenia.
  • Zidentyfikowania słabych punktów przepisów unijnych i krajowych oraz ewentualnego przeglądu istniejących ram prawnych.
  • Zintensyfikowania krajowych i transgranicznych inspekcji pracy.
  • Opracowania rozwiązań w celu zwalczania niewłaściwych praktyk podwykonawstwa i zapewnienia pełnego funkcjonowania Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA).
  • Zapewnienia, że pracownicy są w pełni poinformowani o ich prawach i obowiązkach w języku, który rozumieją, ale także o zagrożeniach i środkach bezpieczeństwa, które należy podjąć.
  • Szybkiego porozumienia w sprawie zmian przepisów koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, które są obecnie negocjowane między Parlamentem, Radą i Komisją, w celu zwalczania nadużyć świadczeń z zabezpieczenia społecznego.