Niższe dopłaty do nasion kwalifikowanych za 2020 r.

Sytuacja na rynkach rolnych w okresie pandemii COVID -19 – głównym tematem obrad Rady AGRIFISH
16 listopada 2020
Podejrzenie zmowy cenowej na rynku jabłek przemysłowych
17 listopada 2020

Niższe dopłaty do nasion kwalifikowanych za 2020 r.

RIR - Regionalny Portal Rolniczy

Podczas prac nad ustawą budżetową środki zostały niedoszacowane…

Zarząd KRIR przekazał 17 listopada 2020 r. opinię w sprawie przedstawionego do zaopiniowania projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020, stwierdzając, że zasady przyznawania ww. dopłat do materiału siewnego zostały ustalone w ustawie z 11.03.2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 945, z 2019 r. poz. 2020), w taki sposób, żeby każdy rolnik, który złożył wniosek mógł otrzymać dofinansowanie, jednak obecna sytuacja pokazuje, że podczas prac nad ustawą budżetową środki zostały niedoszacowane.

W związku z powyższym samorząd rolniczy wnioskuje o zwiększenie środków na dofinansowanie dopłat do materiału siewnego, przynajmniej w takiej wysokości aby stawki dopłat były nie niższe niż w poprzednim roku i negatywnie opiniuje przedstawiony projekt rozporządzenia, który obniża stawki dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego.

Źródło: http://www.krir.pl/2014-01-03-03-24-03/produkcja-roslinna/7075-nizsze-doplaty-do-nasion-kwalifikowanych-za-2020-r