Ministerstwo zapowiedziało zmiany. Zaostrzenie kar za wyrzucanie śmieci do lasu

Śnięte ryby, raki na brzegu i zanieczyszczenia w gminie Czarna Woda.
1 sierpnia 2020
Środki ochrony roślin – zasady obrotu i stosowania
4 sierpnia 2020

Ministerstwo zapowiedziało zmiany. Zaostrzenie kar za wyrzucanie śmieci do lasu

RIR - Regionalny Portal Rolniczy

Minister środowiska Michał Woś zapowiedział zaostrzenie kar za śmiecenie w lasach oraz zwiększenie liczby fotopułapek, które zostaną zamontowane w lasach. Śmieci w lesie to plaga zagrażająca całemu środowisku.

Lasy Państwowe każdego roku na sprzątanie terenów leśnych wydają ok. 20 mln zł. Z leśnych ostępów wywożonych jest ok. 115 tys. m3 odpadów. To, jak wielokrotnie podkreślali leśnicy, ponad 1000 wagonów kolejowych wypełnionych po brzegi śmieciami.

W projekcie zmian przepisów minister środowiska proponuje, by sądy oprócz 10-krotnie wyższych grzywien skazywały wandali na sprzątanie lasu.
Grzywny miałyby zostać podniesione z 500 zł do 5 tys. zł. Projekt zawiera również propozycję wprowadzenia orzeczeń o pracach społecznie użytecznych, polegających na sprzątaniu terenów zielonych oraz nawiązek w wysokości równej kosztom usunięcia odpadów.

Resort środowiska zapowiedział również zwiększenie liczby fotopułapek, które będą rozstawione w lasach, a także kamer noktowizyjnych i dronów

https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/zaostrzenie-kar-za-wyrzucanie-smieci-do-lasu-ministerstwo-zapowiedzialo-zmiany