Jak i kiedy siać kukurydzę? Zalecenia uprawowe.

Ukradli odrestaurowany ciągnik z 1957 roku.
27 maja 2020
Pandemia. Ogrody zoologiczne w Polsce. Zobacz gdzie są już otwarte
28 maja 2020

Jak i kiedy siać kukurydzę? Zalecenia uprawowe.

RIR - Regionalny Portal Rolniczy

Kukurydza jedna z najpopularniejszych roślin uprawnych na świecie. Również i w Polsce jej uprawa stała się popularna. Jak ją siać? Jakich warunków potrzebuje, aby rosnąć? To najczęściej zadawane pytania.

Kukurydza jest rośliną ciepłolubną i posiada duże wymagania pokarmowe. Pogoda w Polsce się zmienia jedne lato jest mokre i ciepłe sprzyjające uprawom, następne suche i upalne więc uprawa tej rośliny jest ciężka. Kukurydza nie lubi suchej pogody wtedy źle plonuje, nie sprzyjają jej również chłodne dni. A więc plantatorzy muszą dokładnie zbadać swój mikroklimat i dokładne warunki jej uprawy. 

Jakie są wymagania glebowe?

Kukurydza należy do roślin o relatywnie niskich wymaganiach glebowych. Na lekkich glebach plony zależą od kultury roli, nawodnienia oraz stopnia zakwaszenia. Im gleba kwaśniejsza tym plony słabsze. Wymogi które dodatkowo wpływają na powodzenie plonów to między innymi: Odmiana nasion, właściwa obsada roślin- korekta w późniejszym czasie jest niemożliwa, głębokość siewu- na glebach ciężkich 3-4 cm, na lekkich 5-6 cm, prędkość siewu, rodzaju gleby i szybkość jej nagrzewania.

Istnieje również możliwość uprawiania kukurydzy po sobie, o ile nie występują przeciwwskazania typu: szkodniki, bądź choroby roślin. Nie polecamy uprawy kukurydzy na glebie gdzie wcześniej były sadzone buraki cukrowe, ponieważ buraki są zbierane ciężkim sprzętem mechanicznym, który nadmiernie ugniata ziemię.

Podstawowym zabiegiem uprawnym jest głęboka orka zimowa. Orka wiosenna jest niewskazana. Jeżeli chodzi o zabiegi wiosenne to polecane jest tylko włókowanie i bronowanie w celu wyrównania pola i niszczenie wyrastających chwastów. Przed wysiewem kukurydzy należy glebę spulchnić agregatem przesiewowym, ale spulchniamy tylko do głębokości siewu.

Jak i kiedy nawozimy glebę.

Kukurydza jest jedną z najbardziej wymagających roślin jeżeli chodzi o wymagania nawozowe. Jak najlepiej nawozić- to zależy od zasobności gleby. Zaleca się następujący poziom nawożenia: 150-200 kg N/ha w zależności od zakładanego plonu, 80-120 kg P2O5/ha, 140-180 kg K2O/ha.

Ważna jest dostępność wapnia, magnezu i innych mikroelementów. Gdy zdecydujemy się  na siew kukurydzy na glebie gdzie wcześniej rosło zboże dawki azotu powinny być wyższe, ponieważ stanowisko może być słabe i mieć niską zasobność. Zaś po dobrym przedplonie dawki azotu powinny być niższe. A co z nawożeniem azotem gdy gleba jest żyzna? A więc zastosowanie może być jednorazowe odbywać się powinno przed siewem w postaci wolno działających nawozów. Do wolno działających nawozów możemy zaliczyć mącznik. Użycie takiego nawozu powinno się użyć 7 dni przed wysiewem mieszając glebę.

  Na glebach słabszych wskazany jest podział dawki na część przedsiewną i pogłówną. Pogłównie należy nawozić dość wcześnie, rośliny powinny mieć 30-40 cm wzrostu. Zanim wytworzy się charakterystyczny lejek z górnych liści.

Nowy system uprawy kukurydzy tz. Wysiew bez orkowy.

Coraz częściej spotykamy się z systemem bezorkowym z różnymi wariantami jej wykonania. Jest to metoda tak zwanej płytkiej uprawy, agregowania sprzętu lub odstąpienie od niektórych czynności. Warunkiem takiej uprawy jest pozostawienie na polu przez okres zimowy resztek pożniwnych lub uprawa międzyplonu.

Argumentem przemawiającym za taką uprawą są przede wszystkim aspekty ekonomiczno- organizacyjne. Zaliczamy do nich: mniejszy nakład pracy, mniejsze zużycie paliwa, eksploatacja maszyn oraz oszczędność czasu.

Ważny jest również aspekt ekologiczny. Minusem takiej uprawy jest fakt, iż ziemia dłużej się nagrzewa co skutkuje wolniejszym wchodzeniem i rozwijaniem się roślin. Należy pamiętać o spełnieniu pewnych warunków, aby siew bezpośredni przyniósł korzyści:

– Używamy specjalnych siewników

– Wybieramy odpowiedni przedplon

– stosujemy herbicydy niszczące resztki przedplonu i chwasty

– siejemy w glebę dostatecznie uwilgotnioną

– wybieramy właściwy gatunek rośliny 

Kiedy siejemy?

O podejmowaniu decyzji odnośnie terminu siewu kukurydzy, należy uwzględnić nie temperaturę powietrza a temperaturę gleby.

Nie wskazany jest szybki wysiew, ponieważ wydłuża się okres wegetacji. Gdyby nawet zdarzyła się ciepła i słoneczna pogoda, a gleba stosunkowo szybko się nagrzała to tak jest tylko w dzień. Noce są jeszcze zimne i nie rzadko z ostatnimi przymrozkami. Taka pogoda nie sprzyja prawidłowemu rozwojowi roślin kukurydzy. Ziemia po zmroku błyskawicznie się wychładza, a głębsze warstwy są jeszcze przymrożone, taka temperatura gleby sprzyja zamieraniu nasion. Z wysiewem nasion warto poczekać aż temperatura będzie optymalna do kiełkowania tej ciepłolubnej rośliny. Gleba powinna mieć temperaturę 8-10 oC na głębokości około 5 cm. Ogólna zasada mówi „im jest cieplej, tym lepsze są warunki dla kukurydzy”.

Przechłodzenie kiełkujących nasion następuje już w temperaturze 0-5 oC w szczególności gdy taki stan się utrzymuje zbyt długo. Rośliny mogą zacząć zamierać , gdyby temperatura utrzymała się dłużej w okolicach 0 oC rośliny całkowicie wyginą. Zaleca się obserwacje fenologiczne i podjęcie siewu kukurydzy w początku kwitnienia mniszka lekarskiego i czeremchy.

Optymalny termin wysiewu nasion przypada pomiędzy 20.IV a 5.V. Gleba powinna już mieć odpowiednią temperaturę, co zapewni szybkie i równomierne wschody.