Co dalej z paszami zawierającymi GMO?

Badania w kierunku koronawirusa u norek
10 listopada 2020
Ciągnikiem rolniczym niszczył sprzęty na podwórku
11 listopada 2020

Co dalej z paszami zawierającymi GMO?

RIR - Regionalny Portal Rolniczy

Wprowadzenie obostrzeń w postaci zakazu stosowania pasz GMO w Polsce

W dniu 10 listopada 2020 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do przedłużenia możliwości stosowania pasz z roślin genetycznie modyfikowanych w żywieniu zwierząt, w związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie przepisu art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o paszach, który stanowi o zakazie wytwarzania, stosowania i wprowadzania do obrotu pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego.

Powszechnie dostępne dane wskazują, że na chwilę obecną nie jest możliwe w Polsce stosowanie tzw. alternatywnych  źródeł białka bez wyraźnego wzrostu cen pasz. Wprowadzenie obostrzeń w postaci zakazu stosowania pasz GMO w Polsce spowoduje znaczne pogorszenie się konkurencyjności polskich producentów drobiu, trzody chlewnej i bydła.

 

Źródło: http:http://www.krir.pl/2014-01-03-03-24-03/produkcja-zwierzeca/7066-co-dalej-z-paszami-zawierajacymi-gmo