ARIMR uruchomiła kredyt restrukturyzacyjny

Pomoc suszowa – hodowla i chów ryb słodkowodnych
30 czerwca 2020
Czy produkowana żywność jest zdrowa?
1 lipca 2020

ARIMR uruchomiła kredyt restrukturyzacyjny

RIR - Regionalny Portal Rolniczy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła dopłaty do oprocentowania kredytu na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej, tzw. kredyt restrukturyzacyjny – poinformowała Agencja.

Kredyt restrukturyzacyjny może być przeznaczony na sfinansowanie długów wymagalnych o charakterze pieniężnym, obejmujących kapitał, odsetki i inne opłaty, powstałych w związku z prowadzeniem działalności rolniczej. Może się o niego ubiegać osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Kwota kredytu nie może przekroczyć 5 mln zł; wypłata kredytu nastąpi na rachunek wierzyciela, na podstawie kopii umów lub innych dokumentów, z których wynikają zobowiązania.

Szczegółowe zasady udzielania kredytów restrukturyzacyjnych można znaleźć pod adresem https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/kredyty-preferencyjne.html – „Linia KR – kredyty na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej”.