9 lipca 2020

Szkody powodowane przez ptaki chronione

Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez 5 gatunków: żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry, przy czym odpowiedzialność ta nie obejmuje utraconych korzyści, a ogranicza się jedynie do szkody rzeczywistej, którą należy wykazać.
9 lipca 2020

Leśnicy dbają o bezpieczeństwo podczas wakacji

Jazda quadami czy motocyklami crossowymi po terenach leśnych to wciąż plaga, podobnie jak nieuprawniony wjazd do lasu czy palenie ognia w lesie. Między innymi za takie wykroczenia nałożono dziewięć mandatów – na kwotę 2200 zł.
9 lipca 2020

Sytuacja na rynku drobiu

sytuacja na rynku mięsa drobiowego zmienia się dynamicznie. Średnia miesięczna cena skupu kurcząt brojlerów w maju 2020 r. wyniosła 3,00 zł/kg i była niższa o 4 gr tj. 1,3% w porównaniu z kwietniem 2020 r. (3,04 zł/kg) oraz była o 42 gr tj. 12,1% niższa od ceny z analogicznego okresu ubiegłego roku (3,46).