1 lipca 2020

Parlament wzywa do lepszej ochrony pracowników sezonowych

Inspektorzy pracy wielokrotnie zgłaszali przypadki naruszenia praw w kwestii czasu pracy, warunków życia, standardów bezpieczeństwa i higieny pracy, choć zgodnie z prawem UE pracownicy mobilni muszą być traktowani tak samo jak pracownicy krajowi.
1 lipca 2020

Czy produkowana żywność jest zdrowa?

Na rynku panuje przesyt produktów rodzimych oraz tych importowanych z całej Unii Europejskiej. Nie ma również problemu by, w dobie internetu, zamówić jedzenie z najdalszych zakątków świata. Czy jednak żywność produkowana masowo jest bezpieczna? Czy GMO to skrót, którego należy się bać? Czy żywność Eko faktycznie jest zdrowsza?
1 lipca 2020

ARIMR uruchomiła kredyt restrukturyzacyjny

Kredyt restrukturyzacyjny może być przeznaczony na sfinansowanie długów wymagalnych o charakterze pieniężnym, obejmujących kapitał, odsetki i inne opłaty, powstałych w związku z prowadzeniem działalności rolniczej.