Grzyb w zbożu, oprysk na grzyba pszenżyto ozime

Zboże narażone jest nie tylko na atakujące je szkodniki. Ogromnym zagrożeniem są także bardzo niebezpieczne choroby. Przykładem może być sytuacja, kiedy zboże zostanie zaatakowane przez grzyby. Wówczas bardzo ciężko uratować uprawy. W związku z tym najlepiej wcześniej zapobiegać takim sytuacjom.

Grzyb występujący na zbożach

Grzyb na zbożu jest prawdziwym utrapieniem dla rolników i ich gospodarstw rolnych. Może on spowodować ogromne straty finansowe oraz brak plonów. Grzyb jest organizmem cudzożywnym, w związku z tym bardzo często są one pasożytem w stosunku do organizmu, którym się żywią. Mogę one także prowadzić do rozwinięcia się niebezpiecznych chorób u danego organizmu. W przypadku zboża może prowadzić to do obumierania rośliny lub braku plonów. Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko, które może przenieść się na całą uprawę. Różne rodzaje zbóż mogą być atakowane przez różne odmiany grzybów. Warto znać wszystkie grzyby, jakie mogą zaatakować dane zboże.

Dla przykładu grzybami, które najczęściej atakują pszenicę, są:

  • mączniak prawdziwy,
  • septorioza paskowana liści pszenicy,
  • rdza brunatna pszenicy.

Z kolei jęczmień najczęściej jest atakowany przez:

    • mączniak prawdziwy,
    • plamistość siatkowa jęczmienia,
    • rdza jęczmienia.

Pszenżyto lub żyto także może zostać silne porażone w wyniku działania grzyba powodującego rynchosporiozę zbóż. W celu zapobiegania pojawianiu się chorób spowodowanych przez grzyb w zbożu należy stosować opryski, które będą te choroby zwalczać oraz im zapobiegać. Niezbędna jest zatem wiedza, kiedy należy pryskać poszczególne rodzaje zbóż.

Oprysk na grzyba pszenżyto ozime — kiedy pryskać?

Wiele osób zastanawia się, kiedy pryskać na grzyba pszenżyto ozime. Wszystko zależy o tego, czy już się pojawił, czy nie. W przypadku, gdy pszenżyto zostaje zaatakowane przez grzyby powodujące wcześniej wspomnianą rynchosporiozę często zdarza się, że musi być ono pryskane już jesienią. Choć o wiele bardziej popularną metodą jest pryskanie zbóż wiosną. Zdarzają się sytuacje, kiedy pryskanie zbóż wiosną wystarcza i wówczas rośliny rosną zdrowo. Jednak czasem zdarza się tak, że rośliny opryskane wiosną mogą mieć problemy ze wzrostem i wydaniem odpowiednich plonów. W związku z tym zaleca się oprysk zbóż jesienią, choć tradycyjnie takie działania przeprowadza się na wiosnę. Wynika to m.in. z faktu, że jesienny oprysk zabija grzyby jesienią, a wiosną, bezpieczne już zboża, mogą się spokojnie rozwijać. Daje im to znacznie więcej czasu na niezakłócony wzrost.

Ponadto stosowanie oprysków jesienią może zapobiegać powstawaniu chorób na plantacjach, które osiągnęły zbyt wysoki poziom rozwoju. Może być to spowodowane korzystnymi warunkami pogodowymi lub przedwczesnym zasianiem. Wówczas grzyb na pszenicy, jęczmieniu czy życie może rozwijać się zaskakująco szybko. Opryski jesienne skutecznie zapobiegną takim sytuacjom.

Podsumowując, da się zapewnić bezpieczeństwo uprawom. Po pierwsze należy poznać zagrożenia, jakie czyhają na zboże oraz zapobiegać im w odpowiednim czasie uprawy.

Grzyb w zbożu, oprysk na grzyba pszenżyto ozime
3.3 (65.45%) 11 votes

Dodaj komentarz