Wtorek, 25 września 2018

Fot.: Jacek Smarz

Nie walcz z wiatrakami

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii poprzez dofinansowanie zakupu i montażu nowych instalacji przyjaznych środowisku naturalnemu do produkcji energii elektrycznej - to główne założenia programu PROSUMENT.

Renata Napierkowska

Tagi: Regionalny Informator Rolniczy prosument

12 lutego 2015, aktualizowano: 12-02-2015

Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjęła warunki programu PROSUMENT, który będzie wspierał w latach 2014-2020 budowę małych instalacji,
produkujących na własne potrzeby energię z odnawialnych źródeł.


Dla kogo?Program PROSUMENT jest przeznaczony dla osób fizycznych, rolników i społeczności energetycznych, czyli np. spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot i jednostek samorządu terytorialnego. Choć wciąż
jeszcze nie jest gotowa ustawa o odnawialnych źródłach energii - obecnie nad projektem obraduje jeszcze komisja sejmowa - to jest duża szansa na to, że trafi ona pod koniec roku do pierwszego czytania w Sejmie.

Dofinansowanie w ramach programu obejmuje zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji OZE do produkcji: energii elektrycznej - w tym fotowoltaiki - lub ciepła i energii elektrycznej, połączonych w jedną instalację lub oddzielne instalacje w budynku, dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym wymianę istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku. Finansowane będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła
wykorzystujące: źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe,
oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW.

Warto się zrzeszaćBudżet, jaki przeznaczono na ten cel, wynosi 600 mln złotych na lata 2014-2020, z możliwością
zawierania umów w ramach programu PROSUMENT do 2018 roku. - Program nastawiony jest na grupy energetyczne, więc warto się zrzeszać. Przy instalacjach do 40 kW nie trzeba mieć pozwolenia na budowę, wystarczy tylko zgłoszenie - podkreśla Janusz Radzikowski, kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w gminie Inowrocław, który jako jeden z pierwszych podjął decyzję o przystąpieniu
do programu PROSUMENT. - Mam już całą dokumentację techniczną instalacji do tego programu, zestaw fotowoltaiczny na dachach swoich hydroforni. W najbliższym czasie występuję o warunki przyłączenia do operatora, ponieważ wszystkie nasze komunalne hydrofornie pracują na zasilaniu do 40 kW, w związku czym będą stanowiły mikroinstalacje. Zainstalowanie precyzyjnych zestawów i produkcja prądu z odnawialnych źródeł energii pozwolą nam znacznie obniżyć koszty produkcji wody
w naszej gminie, co pozytywnie odczują wszyscy mieszkańcy - dodaje.

PROGRAM WDRAŻANY BĘDZIE:

- dla jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
- za pośrednictwem banku
- za pośrednictwem WFOŚiGW

W fazie pilotażowej programu w latach 2014-2015 na jego realizację przewidziana jest kwota
300 mln złotych:
- 100 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 100 mln zł dla wybranego w drodze postępowania przetargowego banku,
- 100 mln zł dla WFOŚiGW.

Dofinansowaniem objęte będą instalacje fotowoltaiczne podłączone do sieci lub autonomiczne, przy czym jednostkowy koszt instalacji nie może przekroczyć:
- dla instalacji o mocy poniżej 10 kW: 8 000 zł/kWp (p - oznacza moc szczytową)
- dla instalacji o mocy od 10 do 40 kW: 6 000 zł/kWp
- dla instalacji z akumulatorami maksymalny koszt kwalifikowany instalacji powiększa się o 5 000 zł/kWp,
- 100 000 zł - na całe zadanie w przypadku osoby fizycznej i 300 000 zł - całe zadanie w przypadku spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej.


WARTO WIEDZIEĆDofinansowanie będzie udzielane w formie kredytu preferencyjnego/pożyczki wraz z dotacją. Dotacja
do fotowoltaiki wynosić będzie 40 procent w latach 2014-2015 i 30 procent po 2015 roku. Maksymalny
okres kredytowania do 15 lat. Oprocentowanie: 1 procent.