Wtorek, 25 września 2018

Fot.: Thinkstock

Bezpieczeństwo leży w Twoich rękach

Określany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wskaźnik wypadkowości w rolnictwie indywidualnym w 2013 roku wyniósł dla całego kraju prawie 11 wypadków na 1000 ubezpieczonych.

Kamil Pik

Tagi: rolnictwo wypadki bhp pip żniwa maszyny kombajn bezpieczeństwo RIR

29 lipca 2014, aktualizowano: 29-07-2014

W województwie kujawsko-pomorskim, jak podaje w swoim komunikacie KRUS, w ubiegłym roku zgłoszono 1598 wypadków. Z tego 1462 uznano za wypadki przy pracy rolniczej, a 1003 z nich spowodowało wypłatę jednorazowych odszkodowań. Odnotowano także 3 wypadki śmiertelne.


Przed nami okres intensywnego wykorzystywania maszyn rolniczych. Pamiętajmy w tym czasie, że wypadków unikniemy przede wszystkim dzięki dobrej organizacji pracy. Podczas pracy z maszynami w pierwszej kolejności sprawdzić trzeba wszystkie zabezpieczenia. Są to tak oczywiste sprawy, że często o nich zapominamy.
Najczęstsze przyczyny wypadków to m. in.: brak osłon w maszynach np. wałów teleskopowo-przegubowych, zły stan techniczny maszyn, popychanie materiałów bezpośrednio rękami, zbyt luźny ubiór rolnika.
Najważniejsze zasady bezpieczeństwa regularnie w swoich publikacjach i działaniach przypomina Państwowa Inspekcja Pracy. Traktując jej porady jako wzorzec przypomnijmy zatem, o czym każdy rolnik pamiętać musi.

Bezpiecznie z maszynamiAby praca z maszynami rolniczymi była bezpieczna, należy:
- przed pierwszym uruchomieniem maszyny dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, w szczególności z rozdziałami dotyczącymi budowy i funkcjonowania maszyny oraz jej bezpiecznej eksploatacji,
- podczas użytkowania maszyny, obsługi technicznej i konserwacji ściśle stosować się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegać wskazań i stosować się do treści symboli ostrzegawczych, umieszczanych na ciągnikach i maszynach,
- użytkować maszynę zgodnie z jej przeznaczeniem,
- podczas przejazdów po drogach stosować się do przepisów o ruchu drogowym
- każdorazowo przed uruchomieniem maszyny skontrolować sprawność decydujących o bezpieczeństwie obsługi elementów i podzespołów, w szczególności: wszelkich pędni i przekładni pasowych oraz łańcuchowych, przekładni kół zębatych, końcówek wałów, czopów, sprzęgieł oraz ostrych, wystających części,
- dbać, aby wszystkie oryginalne osłony zabezpieczające były zamontowane, a uszkodzone lub brakujące zastąpić nowymi,
- czynności konserwacyjne i obsługi technicznej wykonywać wyłącznie, kiedy maszyna jest unieruchomiona i zabezpieczona przed przypadkowym przetoczeniem lub uruchomieniem.

Bezpieczne żniwaAby bezpiecznie użytkować maszyny stosowane podczas letnich prac polowych, trzeba pamiętać o dużym zagrożeniu wypadkowym, wiążącym się z niewłaściwym korzystaniem z tych maszyn.
Bezpieczna obsługa kombajnów zbożowych wymaga, aby:
- kolektory wydechowe silnika i elementy instalacji elektrycznej często oczyszczać z plew, kurzu, słomy,
- przewody instalacji elektrycznej w pobliżu ruchomych części sprawdzać i ewentualnie zabezpieczyć przed ocieraniem i uszkodzeniem,
- pomost i drabinka wiodąca na pomost były systematycznie oczyszczane, aby zapobiec poślizgowi i upadkom obsługującego kombajn,
- na pomoście (w kabinie) kombajnu nie przebywały żadne osoby poza operatorem,
- przed uruchomieniem i jazdą ostrzec sygnałem dźwiękowym osoby przebywające w pobliżu,
- wszystkie regulacje i czynności obsługowe, których nie można wykonywać z pomostu operatora, wykonywać przy wyłączonym silniku kombajnu,
- kombajny były wyposażone w 2 gaśnice o masie min. 2 kg (proszkową i pianową).

Bezwzględnie zabronione jest przebywanie pod hederem uniesionym tylko przy użyciu siłownika hydraulicznego. W przypadku konieczności napraw wykonywanych pod hederem, należy go dodatkowo zabezpieczyć mocną podporą, najlepiej drewnianym klockiem. Nieprzestrzeganie tej zasady często kończy się śmiercią naprawiającego sprzęt.
Bezpieczna obsługa pras do siana i słomy wymaga, aby:
- wszelkie zanieczyszczenia i zapchania w prasie usuwać wyłącznie przy wyłączonym silniku ciągnika i wyłączonym WOM,
- sznurek (lub siatkę) zakładać po wyłączeniu napędu prasy i wyłączeniu silnika,
- przy czynnościach obsługowych ramę tylną prasy uniesioną na siłownikach hydraulicznych zabezpieczyć mechaniczną blokadą.
Zabronione jest:
- przebywanie ludzi i zwierząt w pobliżu pracującej prasy z uwagi na możliwość przygniecenia przez ruch ramy tylnej prasy lub stoczenia się beli,
- praca w luźnej odzieży - ze względu na możliwość pochwycenia przez obracające się elementy prasy.
Pamiętajmy, bezpieczne wykonanie pracy w naszym gospodarstwie leży w naszym interesie i zależy przede wszystkim od naszej odpowiedzialności.