Wtorek, 25 września 2018

Fot.: Thinkstock

Wiosną ostrożnie z chemią

Jednym z najmniej bezpiecznych zadań w rolnictwie jest stosowanie chemicznych środków ochrony roślin.

Kamil Pik

Tagi: rolnictwo bezpieczeństwo pracy BHP chemia środki chemiczne PIP Inspekcja Pracy

9 maja 2014, aktualizowano: 09-05-2014

O rolniku zazwyczaj nie myślimy w kategorii dużych zagrożeń, a jest ich w pracy rolniczej bardzo wiele. Zawód ten potrafi być równie niebezpieczny jak górnika, hutnika czy inne, w przypadku których każdy z nas jest w stanie wyobrazić sobie czyhające niebezpieczeństwo i zagrożenie.


Stosuj środki według zasadDo czynności wymagających szczególnej uwagi należą te z wykorzystaniem chemicznych środków ochrony roślin. Przypominamy zatem podstawowe zasady obchodzenia się z takim preparatami. Każdy rolnik pracujący z substancjami chemicznym w gospodarstwie rolnym musi stosować poniższe zasady.
- Środki chemiczne muszą być bezpiecznie zamknięte i przechowywane z dala od budynków mieszkalnych, inwentarskich i magazynów pasz. W pomieszczeniu takim musi być sprawna wentylacja i instalacja elektryczna, a oświetlenie powinno pozwalać na przeczytanie instrukcji. Warto też zadbać o to, by podłogę w miejscu przechowywania środków ochrony roślin można było łatwo umyć, a samo pomieszczenie nie przegrzewało się.
- Należy zadbać o odpowiednie oznakowanie pomieszczeń, w których przetrzymuje się substancje chemiczne - tabliczki ostrzegawcze.
- Konieczne jest uważne zapoznanie się z etykietą na opakowaniu.
- Przechowywanie preparatów chemicznych dopuszczalne jest wyłącznie w oryginalnych opakowaniach.
- Rozpylanie środków ochrony roślin może być wykonywane wyłącznie przy bezwietrznej pogodzie.
- Szczególną ostrożność trzeba zachować przy pracy z chemicznymi pestycydami. Preparaty należące do I i II klasy toksyczności mogą nabywać tylko rolnicy posiadający udokumentowane przeszkolenie.
- Każdy rolnik musi przestrzegać zakazu spożywania posiłków w bezpośrednim sąsiedztwie środków chemicznych.
- Mogą one być rozpylane wyłącznie przy użyciu bezpiecznych urządzeń - opryskiwaczy posiadających zaświadczenie o sprawności technicznej.
- W miejscu stosowania środków ochrony roślin warto postawić tabliczkę ostrzegawczą.

- W przypadku stosowania chemicznych środków ochrony roślin należy stosować odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej, takie jak: kombinezon ochronny, buty i rękawice ochronne, okulary ochronne, kapelusz lub kaptur, maska lub półmaska ochronna z pochłaniaczem. Opakowania zaś po środkach chemicznych podlegają zwrotowi sprzedawcy - dodaje Michalina Burker, radca Sekcji Prewencji i Promocji Okręgowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy.

Inspekcja uczy i wytyka błędyPracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy w ramach realizacji kampanii informacyjno-prewencyjnej „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” przeprowadzają kontrole gospodarstw rolników indywidualnych, dotyczą one m.in. bezpieczeństwa przy stosowaniu środków chemicznych - głównie środków ochrony roślin.
- Szczególną uwagę zwracamy na bezpieczne przechowywanie substancji chemicznych. Często są one składowane w nieodpowiednich miejscach - w pobliżu budynków mieszkalnych i inwentarskich, nie posiadają właściwego oznakowania - etykiet oraz przechowywane są w uszkodzonych opakowaniach - zauważa Michalina Burker. - Warto podkreślić, że karygodne jest przechowywanie środków chemicznych w opakowaniach po produktach spożywczych czy lekach.

Kontrole pokazują zaniedbania- Na 197 wizytacji gospodarstw rolnych, przeprowadzonych w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 r., odnotowano 30 przypadków zagrożeń wynikających m.in. z niewłaściwego przechowywania środków ochrony roślin, oznaczenia nieoryginalnymi etykietami w języku polskim oraz braku odpowiedniej odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej - butów, rękawic, okularów czy masek ochronnych. W trakcie wizytacji zwracano uwagę rolnikom i udzielano porad w tym zakresie - wylicza radczyni z inspekcji pracy.
Inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy przeprowadzili w ubiegłym roku 60 kontroli pracodawców z branży rolnej (ośrodków hodowli roślin, zakładów sadowniczych, gospodarstw ogrodniczych, gospodarstw rolnych, ośrodków hodowli zwierząt). W wyniku kontroli u 14 spośród nich stwierdzono uchybienia dotyczące nieprawidłowego stosowania substancji chemicznych. Wynikały one przede wszystkim z błędnej, nieprawidłowej bądź nieuwzględniającej zagrożeń oceny ryzyka zawodowego w związku ze stosowaniem substancji chemicznych - głównie środków ochrony roślin. Czy w tym roku nieprawidłowości będzie mniej - zależy od samych rolników.