Wtorek, 25 września 2018

Skąd pomoc dla poszkodowanych przez pogodę?

Kamil Pik

Tagi: RIR Region Wieś

9 lipca 2013, aktualizowano: 16-12-2013

Minister Stanisław Kalemba zapowiedział pomoc dla rolników poszkodowanych przez tegoroczne klęski żywiołowe.


Kompleksowy program wsparcia dla rolników, którzy ponieśli w tym roku straty w wyniku nadmiernych opadów, powodzi, gradobicia, wichur czy innych klęsk żywiołowych, przedstawił Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba podczas konferencji prasowej zorganizowanej 13 czerwca 2013 r.


Trudno w tej chwili podać skalę wszystkich strat w rolnictwie, bo w całym kraju trwa ich szacowanie. Wojewodowie powołali komisje, które przedstawią protokoły i wtedy będzie możliwe dokładne podliczenie strat. Na podstawie protokołów wojewodowie będą mogli wystąpić do Ministerstwa Rolnictwa o uruchomienie pomocy rozdzielanej m.in. przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Jedną w form takiego wsparcia są kredyty na wznowienie produkcji rolniczej - tzw. kredyty klęskowe. Oprocentowanie tych kredytów jest preferencyjne, co oznacza, że jest dużo niższe w porównaniu z kredytami komercyjnymi.
W przypadku kredytów „klęskowych” wynosi ono 1,5% (w przypadku rolników, którzy posiadali stosowne ubezpieczenie swoich gruntów czy zwierząt gospodarskich) lub 3%, jeśli rolnicy takiego ubezpieczenia nie mieli. Kredyty te uruchamia minister rolnictwa i rozwoju wsi na wniosek wojewody z regionu, w którym wystąpiły klęski żywiołowe. 
Wniosek ten składany jest na podstawie protokołów strat sporządzonych przez wojewódzkie komisje. Minister Stanisław Kalemba zapowiedział też, że poszkodowani rolnicy będą mogli skorzystać z pomocy z działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” należącego do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
Zaznaczył, że ponieważ dotychczasowy limit środków zaplanowany na wsparcie z tego działania - ok. 416 mln zł został już wykorzystany w poprzednich naborach, to teraz pieniądze dla poszkodowanych zostaną zabrane z innych działań PROW 2007-2013.
Odpowiadając na pytanie dziennikarzy ujawnił, że spodziewa się przeznaczenia na ten cel ok. 90 mln zł. Ze środków z działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” będą mogli skorzystać rolnicy, którzy w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych utracili 30% upraw i ponieśli starty w majątku trwałym o wartości co najmniej 10 tys. złotych.
Rolnicy poszkodowani przez klęski żywiołowe będą mogli skorzystać z ulg w podatku rolnym, czyli wystąpić z wnioskiem o rozłożenie płatności na raty, a w szczególnych wypadkach o całkowite jego umorzenie. Podobnie będą mogli postąpić w przypadku zobowiązań względem KRUS czy Agencji Nieruchomości Rolnych. Minister zapowiedział również, że przedstawi Radzie Ministrów propozycję, by rolnicy otrzymali dopłaty do powierzchni upraw zniszczonych przez klęski żywiołowe. 
Gdyby rząd zgodził się na ten pomysł, to rolnicy otrzymaliby tzw. płatności do hektara. Byłaby to więc pomoc podobna do tej udzielonej w zeszłym roku rolnikom, którym wymarzły uprawy.